Brengt vraag en aanbod bij elkaar.

Biljart , wat voor jou?

Er bestaan verschillende vormen van biljarten. In het Nederlands wordt onder 'biljart' zonder verdere aanduiding meestal het carambolebiljart verstaan, waarbij met drie ballen gespeeld wordt, en de speelbal de andere twee ballen moet raken. Er bestaan verschillende spelsoorten binnen het carambolebiljart, zoals libre, bandstoten en kaderspelen. Naast het carambolebiljart zijn snooker en pool het bekendst, waarbij met de speelbal de overige ballen (meer dan twee) in gaten in de rand van de tafel moeten worden gekaatst.