Brengt vraag en aanbod bij elkaar.

Fierljeppen, wat voor jou?

Polsstokverspringen, ook bekend onder de Friese naam fierljeppen (in Groningen bongelwuppen genoemd), is een sport waarbij men moet proberen met behulp van een polsstok een zo groot mogelijke afstand over een sloot te overbruggen.

Het lijkt makkelijk. Je zet een polsstok in het water, neemt een snelle aanloop, pakt de stok, klimt omhoog en zwiert naar de overkant. Maar om over een sloot van 8 tot 12 meter breed te springen, is een goede techniek vereist. Belangrijk bij de techniek van het fierljeppen is lenigheid, kracht en reactievermogen.

Sport ABC!

Wilt u weten wat een sport nou precies inhoudt voordat u zich inschrijft? In het sport ABC worden ze allemaal uitgelegd!

Zoek op alfabet

Of bekijk het Overzicht

Nog geen keuze kunnen maken?
Doe de sportkeuzewijzer.nl

Vul jouw sportwensen in en ontvang een bericht wanneer je sportwens wordt georganiseerd .

Bij de volgende lokale aanbieders is regulier aanbod beschikbaar voor deze sport:


Fierljepvereniging de lege walden

Wolsmastate 27, Ouwsterhaule